THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG XÁCH TAY MODEL METALTEST HÃNG AFFRI

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG XÁCH TAY MODEL METALTEST HÃNG AFFRI

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG XÁCH TAY MODEL METALTEST HÃNG AFFRI

HARDTEST - HANDCLAMP SUPPORT

Portable hardness tester handclampVery useful instrument especially for hard-to-test items or for items with odd shapes (i.e. tests on spring wires). HARDTEST is a hand clamp system that accomodates your MKII or METALTEST, which blocks the testing piece and allows steady measurements avoiding sample movements. Easy and safe with a testing capacity of 30 x 30 mm. It comes with an anvil and various accessories.
 
Portable hardness tester handclamp   Portable hardness tester handclamp stick   Portable hardness tester handclamp valve   Portable hardness tester handclamp stick1   Portable hardness tester handclamp pillar   Portable hardness tester handclamp curve

 

METALTEST

Rockwell, Superficial Rockwell, Vickers, Knoop, Brinell

 Thiết bị đo độ cứng theo tiêu chuẩn DIN53505, ASTM B-724

 • METALTEST được trang bị một hệ thống cảm biến lực đã hiệu chuẩn tiên tiến
 • Hiển thị tự động kết quả độ cứng theo đơn vị Brinell hay Rockwell hay Vicker 
 • Phép đo chính xác và tuyệt đối trên tất cả các điều kiện vận hành, ngay cả trên bề mặt mẫu mềm dẻo
 • Đo hoàn hảo trên các vật liệu cồng kềnh hay độ dày kim loại rất mỏng > 0,08mm
 • Đo chính xác ngay cả trên lớp phủ bề mặt crom hoặc thép cuộn, thép định hình
 • Hoạt động tại bất kỳ vị trí nào không cần thiết lập đặc biệt
 • Hoạt động chính xác như hệ thống đo độ cứng Rockwell tiêu chuẩn
 • Dễ dàng sử dụng : đẩy và đọc, chỉ 5 giây cho một chu trình thí nghiệm
 • Thiết bị nhỏ gọn và có thể bỏ túi mà không cần cáp
 • Sử dụng đa năng cho mỗi thang đo độ cứng từ kim loại mềm đến cứng
 • Mũi thử bằng kim cương bảo vệ cho chu trình đo thí nghiệm dài phù hợp ngay cả kim loại cứng
 • Có bộ nhớ lưu trữ dữ liệu và giá trị trung bình cũng được tính toán

 

 

METALTEST

Các phạm vi và thử nghiệm có thể thực hiện cho từng quy mô

Rockwell - HRA (20...92) - HRB (26...100) - HRC (0...80) - HR15N (69...93) - HR30T (16...83)

Brinell - HB5 (5...205) - HB30 (66...884)

Knoop - (25...97) 

Vickers - (13...1865)

TensileModule R - (226.. .2898) HZA (0...250)

Webster B - 0 / 20 (khi có yêu cầu) 

Barcol - 0 / 100 (khi có yêu cầu)

Độ chính xác

Tốt hơn 1 %

 

HARDTEST - HANDCLAMP SUPPORT

Portable hardness tester handclampVery useful instrument especially for hard-to-test items or for items with odd shapes (i.e. tests on spring wires). HARDTEST is a hand clamp system that accomodates your MKII or METALTEST, which blocks the testing piece and allows steady measurements avoiding sample movements. Easy and safe with a testing capacity of 30 x 30 mm. It comes with an anvil and various accessories.
 
Portable hardness tester handclamp   Portable hardness tester handclamp stick   Portable hardness tester handclamp valve   Portable hardness tester handclamp stick1   Portable hardness tester handclamp pillar   Portable hardness tester handclamp curve

Các sản phẩm khác