Thiết bị kiểm tra độ lão hóa thời tiết bằng tia QUV model QUV/SPRAY hãng Q LAP

Thiết bị kiểm tra độ phai màu của sơn bằng tia QUV model QUV/SPRAY hãng Q-LAP

Thiết bị kiểm tra độ phai màu của sơn bằng tia QUV model QUV/SPRAY hãng Q-LAP

QUV Accelerated Weathering Tester

Model QUV/basic  
This is a simplified version of the QUV tester for the lab where economy is critical.  The model QUV/basic uses fluorescent UV lamps and a condensation system for moisture simulation.  The model, however, does not include the SOLAR EYE irradiance control.  Consequently, the light intensity cannot be adjusted or calibrated. This means the QUV/basic tester cannot be used for high irradiance testing.  In addition, periodic lamp replacement and repositioning is required.

Q-Lab recommends the QUV/basic tester for comparative exposures where the test specimens and the control specimens are exposed at the same time, in the same tester.

Model QUV/se
The most popular QUV model features the SOLAR EYE Irradiance Control, for precise maintenance of UV light intensity.  The QUV/se tester uses a proven condensation mechanism to simulate outdoor moisture attack.

The SOLAR EYE system is a precision control system that automatically maintains light intensity through a feedback loop. The controller monitors UV intensity and compensates for lamp aging and variability by adjusting power to the lamps.  The SOLAR EYE system provides:

  • Controlled irradiance
  • Longer lamp life
  • Faster results
  • More reproducible and repeatable testing
  • ISO calibration 

For more information on the benefits of the SOLAR EYE irradiance control system, see LU-0801 - QUV Brochure.

Model QUV/spray  
The QUV/spray tester has the same functions as a standard QUV/se, but also includes a water spray system. Short periods of spray can be used to create a thermal shock. Longer periods can be used to achieve mechanical erosion. The QUV/spray tester can be set to produce:  UV alone, spray alone, or condensation.  Deionized water is recommended for all spray applications.

Model QUV/cw  
Some industry test methods specify the use of cool white fluorescent lamps for indoor photostability testing. To reproduce these indoor light conditions, the QUV/cw uses ordinary cool white fluorescent lamps.  It has a SOLAR EYE irradiance control system that monitors and controls visible light output, rather than UV. See LU-0823 - QUV/cw Summary for more information.

Temperature Control
All QUV UV testers precisely control temperature to enhance accuracy and accelerate test results. Although temperature does not normally affect the primary photochemical reaction, it does affect the rate of any subsequent reactions. Therefore, the QUV tester’s ability to control temperature is essential during UV exposure.

Versatile Specimen Mounting
Standard specimen holders easily adjust for any thickness up to 20mm (3/4") and allow fast, snap-action specimen mounting. Retaining rings provide positive hold-down and do not require that test specimens be cut to close tolerance. In addition, custom holders are available for mounting various products, such as lenses, larger specimens, and 3-D components.  See the accessories tab or our specimen mounting page for more information.

Controls & Optional Software
Designed to be both functional and easy to use, the QUV controller can be programmed in five user-selectable languages (English, French, Spanish, Italian or German) and includes complete self-diagnostic error checking. The controller constantly monitors the status and performance of all systems. It also displays simple warning messages, routine service reminders or performs safety shutdown, as needed.

An external USB port on every QUV tester allows users to perform software upgrades quickly to address key performance issues. For quality systems that require documented proof of test conditions, this USB port can also be used to download tester performance history. Additionally, every QUV tester is equipped with an Ethernet connection. Optional VIRTUAL STRIPCHART PC software allows the user to automatically record and monitor exposure conditions and directly transfer data from the QUV UV test chamber to a Windows-based computer.  Data from either the USB export or PC application can be emailed directly to Q-Lab's technical support desk for expert troubleshooting and diagnostics.

Thiết bị kiểm tra độ phai màu của sơn bằng tia QUV model QUV/SPRAY hãng Q-LAP

QUV Accelerated Weathering Tester

Mô hình QUV / cơ bảnĐây là phiên bản đơn giản của trình kiểm tra QUV cho phòng thí nghiệm nơi kinh tế rất quan trọng. Mô hình QUV / cơ bản sử dụng đèn UV huỳnh quang và hệ thống ngưng tụ để mô phỏng độ ẩm. Mô hình, tuy nhiên, không bao gồm điều khiển chiếu xạ SOLAR EYE. Do đó, cường độ ánh sáng không thể được điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh. Điều này có nghĩa là máy kiểm tra QUV / cơ bản không thể được sử dụng để kiểm tra độ chiếu xạ cao. Ngoài ra, cần phải thay thế và định vị lại đèn định kỳ.
Q-Lab khuyến nghị người thử nghiệm QUV / cơ bản cho các mức phơi nhiễm so sánh trong đó mẫu thử và mẫu thử được phơi ra cùng một lúc, trong cùng một máy thử.
Mẫu QUV / seMẫu QUV phổ biến nhất có tính năng Điều khiển chiếu xạ SOLAR EYE, để duy trì chính xác cường độ ánh sáng UV. Máy thử QUV / se sử dụng cơ chế ngưng tụ đã được chứng minh để mô phỏng cuộc tấn công độ ẩm ngoài trời.
Hệ thống SOLAR EYE là một hệ thống điều khiển chính xác, tự động duy trì cường độ ánh sáng thông qua một vòng phản hồi. Bộ điều khiển theo dõi cường độ tia cực tím và bù cho sự lão hóa và biến đổi của đèn bằng cách điều chỉnh công suất cho đèn. Hệ thống EARE SOLAR cung cấp:
Kiểm soát bức xạTuổi thọ bóng đèn dài hơnKết quả nhanh hơnThử nghiệm lặp lại và lặp lại nhiều hơnHiệu chuẩn ISOĐể biết thêm thông tin về lợi ích của hệ thống kiểm soát bức xạ SOLAR EYE, xem LU-0801 - QUV BroV.
Mô hình QUV / phunMáy thử QUV / phun có chức năng tương tự như QUV / se tiêu chuẩn, nhưng cũng bao gồm hệ thống phun nước. Thời gian ngắn phun có thể được sử dụng để tạo ra một cú sốc nhiệt. Thời gian dài hơn có thể được sử dụng để đạt được xói mòn cơ học. Máy thử QUV / phun có thể được thiết lập để tạo ra: UV một mình, phun một mình hoặc ngưng tụ. Nước khử ion được khuyến nghị cho tất cả các ứng dụng phun.
Mô hình QUV / cwMột số phương pháp thử nghiệm công nghiệp xác định việc sử dụng đèn huỳnh quang trắng mát để thử nghiệm khả năng quang hóa trong nhà. Để tái tạo các điều kiện ánh sáng trong nhà này, QUV / cw sử dụng đèn huỳnh quang trắng mát thông thường. Nó có một hệ thống kiểm soát bức xạ SOLAR EYE để theo dõi và kiểm soát lượng ánh sáng nhìn thấy, thay vì UV. Xem LU-0823 - Tóm tắt QUV / cw để biết thêm thông tin.
Kiểm soát nhiệt độTất cả các máy kiểm tra UV QUV kiểm soát chính xác nhiệt độ để tăng cường độ chính xác và tăng tốc kết quả thử nghiệm. Mặc dù nhiệt độ thường không ảnh hưởng đến phản ứng quang hóa chính, nhưng nó ảnh hưởng đến tốc độ của bất kỳ phản ứng tiếp theo nào. Do đó, khả năng kiểm soát nhiệt độ của QUV thử nghiệm QUV là rất cần thiết khi tiếp xúc với tia cực tím.
Gắn mẫu vật đa năngNgười giữ mẫu tiêu chuẩn dễ dàng điều chỉnh cho bất kỳ độ dày nào lên đến 20 mm (3/4 ") và cho phép gắn mẫu thử nhanh, hành động nhanh. Vòng giữ giữ cung cấp khả năng giữ dương và không yêu cầu mẫu thử phải được cắt để chịu đựng sát. giá đỡ tùy chỉnh có sẵn để gắn các sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như ống kính, mẫu vật lớn hơn và các thành phần 3 chiều. Xem tab phụ kiện hoặc trang gắn mẫu vật của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Phần mềm điều khiển và tùy chọnĐược thiết kế để vừa chức năng vừa dễ sử dụng, bộ điều khiển QUV có thể được lập trình bằng năm ngôn ngữ do người dùng lựa chọn (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý hoặc tiếng Đức) và bao gồm kiểm tra lỗi tự chẩn đoán hoàn chỉnh. Bộ điều khiển liên tục theo dõi trạng thái và hiệu suất của tất cả các hệ thống. Nó cũng hiển thị các thông báo cảnh báo đơn giản, nhắc nhở dịch vụ thường xuyên hoặc thực hiện tắt máy an toàn, khi cần thiết.
Cổng USB ngoài trên mỗi máy kiểm tra QUV cho phép người dùng thực hiện nâng cấp phần mềm một cách nhanh chóng để giải quyết các vấn đề về hiệu suất chính. Đối với các hệ thống chất lượng yêu cầu bằng chứng về các điều kiện kiểm tra, cổng USB này cũng có thể được sử dụng để tải về lịch sử hiệu suất của người kiểm tra. Ngoài ra, mọi trình kiểm tra QUV đều được trang bị kết nối Ethernet. Phần mềm PC VIRTUAL STRIPCHART tùy chọn cho phép người dùng tự động ghi lại và theo dõi các điều kiện phơi nhiễm và chuyển trực tiếp dữ liệu từ buồng thử nghiệm UV của QUV sang máy tính chạy Windows. Dữ liệu từ ứng dụng xuất USB hoặc PC có thể được gửi qua email trực tiếp đến bàn hỗ trợ kỹ thuật của Q-Lab để xử lý sự cố và chẩn đoán của chuyên gia.

Các sản phẩm khác