Thiết bị kiểm tra nhiệt độ trong lò sấy , lò nung , các loại lò ngành thép luyện kim, gốm sứ , ô tô , thực phẫm hãng PhoenixTM (UK)

Thiết bị kiểm tra nhiệt độ trong lò sấy , lò nung , các loại lò ngành thép luyện kim, gốm sứ , ô tô , thực phẫm hãng PhoenixTM (UK)

Thiết bị kiểm tra nhiệt độ trong lò sấy , lò nung , các loại lò ngành thép  luyện kim, gốm sứ , ô tô , thực phẫm hãng PhoenixTM (UK)

 

Products

 

Thermal Barriers

TS04 Thermal Barrier
more information...

Data Loggers

ht-logger.jpg
more information...

Thermocouples

mi-1.5.png
more information...

RF Telemetry

product.png
more information...

External Data Logger

front-2.png

Thiết bị kiểm tra nhiệt độ trong lò sấy , lò nung , các loại lò ngành thép  luyện kim, gốm sứ , ô tô , thực phẫm hãng PhoenixTM (UK)

Products

 

Thermal Barriers

TS04 Thermal Barrier
more information...

Data Loggers

ht-logger.jpg
more information...

Thermocouples

mi-1.5.png
more information...

RF Telemetry

product.png
more information...

External Data Logger

front-2.png

Các sản phẩm khác