Thiết bị máy đo độ dày sơn trên nền betong chuyên dụng các công trình Model DEF200C3

Thiết bị máy đo độ dày sơn trên nền betong chuyên dụng các công trình Model DEF200C3

Thiết bị máy đo độ dày sơn trên nền betong chuyên dụng các công trình Model DEF200C3

PosiTector 200 C3 probe

200 C3
APPLICATION
Coatings on concrete, fiberglass, etc.
MEASUREMENT RANGE*
50 to 3800 μm
2 to 150 mils
ACCURACY
± (2 μm + 3% of reading)
± (0.1 mils + 3% of reading)
MINIMUM INDIVIDUAL LAYER THICKNESS**
50 μm
2 mils
CERTIFIED THICKNESS STANDARD

Thiết bị máy đo độ dày sơn trên nền betong chuyên dụng các công trình Model DEF200C3

PosiTector 200 C3 probe

200 C3
APPLICATION
Coatings on concrete, fiberglass, etc.
MEASUREMENT RANGE*
50 to 3800 μm
2 to 150 mils
ACCURACY
± (2 μm + 3% of reading)
± (0.1 mils + 3% of reading)
MINIMUM INDIVIDUAL LAYER THICKNESS**
50 μm
2 mils
CERTIFIED THICKNESS STANDARD

Các sản phẩm khác