Thiết bị máy khuấy sơn phòng thí nghiệm model Evo 0.5 Evo 0.1 Evo 1 hãng P-General

Thiết bị máy khuấy sơn phòng thí nghiệm model Evo 0.5 Evo 0.1 Evo 1 hãng P-General

Product : MACHINERIES P-Mix Laboratory : Evolution Series

Model
Motor (HP)
Speed (rpm)
Mixing Cap (liters)
Impeller (mm)
Stroke (mm)
A Width (mm)
B Length (mm)
C Height (mm)
Height+Stroke (mm)
Weight (Kg)
 Evo 0.1
0.1
0-3000
0.2 - 2
35
150
260
255
660
810
14
 Evo 0.5
0.5
0-3000
0.5 - 4
50
215
515
330
790
1000
21
 Evo 1
1
0-3000
1.0 - 10
75
260
630
400
920
1160
39
Evo 1-3 Ø
1
0-3000
1.0 - 20
100
370
730
450
1060
1300
40

Product : MACHINERIES P-Mix Laboratory : Evolution Series

Model
Motor (HP)
Speed (rpm)
Mixing Cap (liters)
Impeller (mm)
Stroke (mm)
A Width (mm)
B Length (mm)
C Height (mm)
Height+Stroke (mm)
Weight (Kg)
 Evo 0.1
0.1
0-3000
0.2 - 2
35
150
260
255
660
810
14
 Evo 0.5
0.5
0-3000
0.5 - 4
50
215
515
330
790
1000
21
 Evo 1
1
0-3000
1.0 - 10
75
260
630
400
920
1160
39
Evo 1-3 Ø
1
0-3000
1.0 - 20
100
370
730
450
1060
1300
40

Các sản phẩm khác