Thiết bị máy kiểm tra độ bền kéo tensile strength của thép , vải , nhựa và các loại vật liệu khác hãng TESTONE model UNITEST M1 , model UNITEST MD , model TO-104-30 TO-104-50 TO-104-100 TO-104-200 TO-102-50 TO-102-10

Thiết bị máy kiểm tra độ bền kéo tensile strength của thép , vải , nhựa và các loại vật liệu khác hãng TESTONE model UNITEST M1 , model UNITEST MD , model TO-104-30 TO-104-50 TO-104-100 TO-104-200 TO-102-50 TO-102-100

Thiết bị máy kiểm tra độ bền kéo tensile strength của thép , vải , nhựa và các loại vật liệu khác hãng TESTONE model UNITEST M1 , model UNITEST MD , model TO-104-30 TO-104-50 TO-104-100 TO-104-200    TO-102-50 TO-102-100

Kết quả hình ảnh cho UTM TESTONEKết quả hình ảnh cho UTM TESTONEKết quả hình ảnh cho UTM TESTONE

Universal Testing Machine > Environmental chamber related tester > Special Endurance Performance Tester > Metal Testing Equipment > Rubber Testing Equipment > Film, Plastic Testing Machine > Textile, leather related testing machine > Paint, paint tester > Solar related tester > Instrument and Analyzer > Software and interpretation> Universal Testing Machine HOME> Products> Universal Testing Mac Mechanical Universal Testing Machine (Single Column Type) (UNITEST M1) Mechanical Universal Testing Machine (Twin Column, Desk Type) (UNITEST MD) Mechanical Universal Testing Machine (Twin Column Type) (UNITEST M2) Hydraulic Universal Testing Machine (TO-104) Hydraulic Servo Fatigue Tester (TO-F-HS) Mechanical Fatigue Tester_Large (TO-F-LS) Mechanical Fatigue Tester - Small Size (TO-F-LS) Low Temperature Automat Impact Tester (TO-I-CCI) Various jigs (Grips) Universal Testing Machine Software

 

 
Máy kiểm tra đa năng> Máy kiểm tra liên quan đến buồng môi trường> Máy kiểm tra hiệu suất độ bền đặc biệt> Thiết bị kiểm tra kim loại> Thiết bị kiểm tra cao su> Máy kiểm tra màng, nhựa> Dệt, máy kiểm tra liên quan đến da> Sơn, máy kiểm tra sơn> Máy kiểm tra liên quan đến năng lượng mặt trời> Thiết bị và máy phân tích> Phần mềm và phiên dịch> Máy kiểm tra đa năng TRANG CHỦ> Sản phẩm> Máy kiểm tra đa năng Mac Máy kiểm tra phổ quát cơ học (Loại cột đơn) (UNITEST M1) Máy kiểm tra phổ cơ học (Cột đôi, Loại bàn) (UNITEST MD) Máy kiểm tra phổ cơ học (Loại cột đôi) ( UNITEST M2) Máy kiểm tra độ mỏi thủy lực (TO-104) Máy kiểm tra độ mỏi cơ khí thủy lực (TO-F-HS) Máy kiểm tra độ mỏi cơ học_Lund (TO-F-LS) Máy đo độ mỏi cơ học - Kích thước nhỏ (TO-F-LS) Tác động tự động ở nhiệt độ thấp Bộ kiểm tra (TO-I-CCI) Phần mềm máy kiểm tra đa năng (Grips)

Thiết bị máy kiểm tra độ bền kéo tensile strength của thép , vải , nhựa và các loại vật liệu khác hãng TESTONE model UNITEST M1 , model UNITEST MD , model TO-104-30 TO-104-50 TO-104-100 TO-104-200    TO-102-50 TO-102-100

Kết quả hình ảnh cho UTM TESTONEKết quả hình ảnh cho UTM TESTONE

Universal Testing Machine > Environmental chamber related tester > Special Endurance Performance Tester > Metal Testing Equipment > Rubber Testing Equipment > Film, Plastic Testing Machine > Textile, leather related testing machine > Paint, paint tester > Solar related tester > Instrument and Analyzer > Software and interpretation> Universal Testing Machine HOME> Products> Universal Testing Mac Mechanical Universal Testing Machine (Single Column Type) (UNITEST M1) Mechanical Universal Testing Machine (Twin Column, Desk Type) (UNITEST MD) Mechanical Universal Testing Machine (Twin Column Type) (UNITEST M2) Hydraulic Universal Testing Machine (TO-104) Hydraulic Servo Fatigue Tester (TO-F-HS) Mechanical Fatigue Tester_Large (TO-F-LS) Mechanical Fatigue Tester - Small Size (TO-F-LS) Low Temperature Automat Impact Tester (TO-I-CCI) Various jigs (Grips) Universal Testing Machine Software

 

 
Máy kiểm tra đa năng> Máy kiểm tra liên quan đến buồng môi trường> Máy kiểm tra hiệu suất độ bền đặc biệt> Thiết bị kiểm tra kim loại> Thiết bị kiểm tra cao su> Máy kiểm tra màng, nhựa> Dệt, máy kiểm tra liên quan đến da> Sơn, máy kiểm tra sơn> Máy kiểm tra liên quan đến năng lượng mặt trời> Thiết bị và máy phân tích> Phần mềm và phiên dịch> Máy kiểm tra đa năng TRANG CHỦ> Sản phẩm> Máy kiểm tra đa năng Mac Máy kiểm tra phổ quát cơ học (Loại cột đơn) (UNITEST M1) Máy kiểm tra phổ cơ học (Cột đôi, Loại bàn) (UNITEST MD) Máy kiểm tra phổ cơ học (Loại cột đôi) ( UNITEST M2) Máy kiểm tra độ mỏi thủy lực (TO-104) Máy kiểm tra độ mỏi cơ khí thủy lực (TO-F-HS) Máy kiểm tra độ mỏi cơ học_Lund (TO-F-LS) Máy đo độ mỏi cơ học - Kích thước nhỏ (TO-F-LS) Tác động tự động ở nhiệt độ thấp Bộ kiểm tra (TO-I-CCI) Phần mềm máy kiểm tra đa năng (Grips)

Các sản phẩm khác