Tủ phun muối model BND/60(108) model BND/90(220)

Tủ phun muối model BND/60(108) model BND/90(220)

Tủ phun muối model  BND/60(108) model BND/90(220)

Dung tích model  BND / 60 (108 lít)

Độ đồng đều nhiệt độ ± 2 ° C

Biến động nhiệt độ ± 0,5 ℃

Độ ẩm 93% rh

Thể tích phun 1-2ml / 80cm2 / h

Phương pháp phun liên tục / gián đoạn phun

Phương pháp thử Thử nghiệm phun muối trung tính (thử nghiệm NSS)

Phương pháp thử gia tốc muối như thử nghiệm phun tăng tốc đồng

(Kiểm tra CASS) Và tiêu chuẩn kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế khác ASTM B117, ASTM D1735, IEC60068-2-1, DIN5002, IEC 68-2-30, EIA-364-31C

Thế tích trong: 600x450x400

Thế tích tổng thể : 1080x600x1080

Xuất xứ: Trung Quốc

Dung tích model  BND / 90 (220 lít)

Độ đồng đều nhiệt độ ± 2 ° C

Biến động nhiệt độ ± 0,5 ℃

Độ ẩm 93% rh

Thể tích phun 1-2ml / 80cm2 / h

Phương pháp phun liên tục / gián đoạn phun

Phương pháp thử Thử nghiệm phun muối trung tính (thử nghiệm NSS)

Phương pháp thử gia tốc muối như thử nghiệm phun tăng tốc đồng

(Kiểm tra CASS) Và tiêu chuẩn kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế khác ASTM B117, ASTM D1735, IEC60068-2-1, DIN5002, IEC 68-2-30, EIA-364-31C

Thế tích trong: 900x600x500

Thế tích tổng thể : 1400x780x1200

Xuất xứ: Trung Quốc

 

Tủ phun muối model  BND/60(108) model BND/90(220)

Dung tích model  BND / 60 (108 lít)

Độ đồng đều nhiệt độ ± 2 ° C

Biến động nhiệt độ ± 0,5 ℃

Độ ẩm 93% rh

Thể tích phun 1-2ml / 80cm2 / h

Phương pháp phun liên tục / gián đoạn phun

Phương pháp thử Thử nghiệm phun muối trung tính (thử nghiệm NSS)

Phương pháp thử gia tốc muối như thử nghiệm phun tăng tốc đồng

(Kiểm tra CASS) Và tiêu chuẩn kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế khác ASTM B117, ASTM D1735, IEC60068-2-1, DIN5002, IEC 68-2-30, EIA-364-31C

Thế tích trong: 600x450x400

Thế tích tổng thể : 1080x600x1080

Xuất xứ: Trung Quốc

Dung tích model  BND / 90 (220 lít)

Độ đồng đều nhiệt độ ± 2 ° C

Biến động nhiệt độ ± 0,5 ℃

Độ ẩm 93% rh

Thể tích phun 1-2ml / 80cm2 / h

Phương pháp phun liên tục / gián đoạn phun

Phương pháp thử Thử nghiệm phun muối trung tính (thử nghiệm NSS)

Phương pháp thử gia tốc muối như thử nghiệm phun tăng tốc đồng

(Kiểm tra CASS) Và tiêu chuẩn kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế khác ASTM B117, ASTM D1735, IEC60068-2-1, DIN5002, IEC 68-2-30, EIA-364-31C

Thế tích trong: 900x600x500

Thế tích tổng thể : 1400x780x1200

Xuất xứ: Trung Quốc

 

Các sản phẩm khác