THIẾT BỊ HÃNG TESTONE

thiết bị tủ phun muối Salt Water Spray Test Chamber Model TO-SST hãng TestOne
Thiết bị buồng kiểm tra chất lượng , độ bền sản phẫm mode TO-DT-20 hãng Testone
Thiết bị máy kiểm tra độ bền kéo tensile strength của thép , vải , nhựa và các loại vật liệu khác hãng TESTONE model UNITEST M1 , model UNITEST MD , model TO-104-30 TO-104-50 TO-104-100 TO-104-200 TO-102-50 TO-102-100
Thiết bị máy Mixing Roll Machine TO-270 hãng testone
THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ CỨNG VIẾT CHÌ TỰ ĐỘNG MODEL TO-540 , https://www.youtube.com/watch?v=RtBSZ2-cK-g&t=28s
THIẾT BỊ KIỂM TRA BONG TRÓC SƠN CUPPING MODEL TO-530
MÁY KEO SƠN TỰ ĐỘNG MODEL TO-500
IMPACT TESTER MODEL TO-300DU Application Field Coating products such as paint, film, etc. , a plastic jet Standard ASTM D 1794 Product Description....