THIẾT BỊ HÃNG PHOENIXTM

Thiết bị theo dõi phân tích nhiệt độ trong lò TS64-140-1 PhoenixTM Optic System Thermal Barrier
Thiết bị ghi nhận dữ liệu Data logger model PTM 1010 hãng Phoenixtm
Dây đầu dò nhiệt độ trong lò model TC22-200-K hãng PhoenixTM Việt Nam
THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG LÒ HÃNG PHOENIXTM VIỆT NAM
THIẾT BỊ KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ TRONG LÒ PHOENIX, KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ VẬT LIỆU VÀ LÒ SẤY , LÒ NUNG, CHUYÊN DỤNG NGÀNH SẮT THÉP, SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN PHOENIX